Site Redactor

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Domnului Ministru Relu Fenechiu

 

 

Domnului Secretar de Stat Cristian Ghibu

 

 

Comisia de Dialog Social

Domnului Secretar de Stat Valentin Preda

 

 

 

Având în vedere proiectul de Hotărâre de Guvern „pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. si a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia”, proiect publicat spre consultare publica pe site-ul ministerului, vă transmitem punctul nostru de vedere.

La CFR Marfă trebuie în primul rând să se facă depolitizarea și flexibilizarea structurilor de conducere, societatea trebuie echilibrată financiar prin găsirea unei metode de ștergere a datoriilor, folosind chiar metoda majorării de capital – metodă care nu este considerată ajutor financiar de stat, conform prevederilor europene, în contextul în care CFR Marfă a trecut printr-un dureros proces de reorganizare.

Parcurgând conținutul proiectului de hotărâre, remarcăm că lipsesc o serie de prevederi care tin de o strategie reală de privatizare:

  • Nu există o evaluare realistă și corectă a activelor deținute de societate, la valoarea reală de piață și nu prin prisma unor simple înregistrări contabile și nici o evaluare a ponderii acestora în piața de transport feroviar de marfă.
  • Nu se specifică intenția de a încheia un acord social cu reprezentanții salariaților societății pentru asigurarea protecției sociale a acestora, acest acord trebuie încheiat obligatoriu și introdus în conținutul hotărârii privind strategia de privatizare.
  • Nu s-a prevăzut modalitatea prin care salariații societății, organizați în asociație, pot intra în posesia acțiunilor societății și nici cota procentuală din capitalul social oferită acestora spre vânzare. Este un lucru absolut necesar, având în vedere faptul că în Uniunea Europeană, și nu numai, se înregistrează o tendință crescută de includere a salariaților în acționariatul companiilor. Putem da aici exemple de companii cunoscute în care salariații dețin un pachet semnificativ de acțiuni: Vinci (11.49%), Societe Generale (8%), Sacmi (76.36%), Auchan (13.14%), TomTom (58.57%), Air France (11.78%).
  • Nu s-a prevăzut modul în care se vor stinge datoriile de natură salarială pe care CFR Marfă le-a acumulat de la proprii salariați.
  • Nu se specifică ce se va întâmpla cu filialele CFR Marfă, societăți comerciale la rândul lor, la care CFR Marfă este acționar majoritar, dacă acestea vor fuziona cu CFR Marfă, vor fi vândute o dată cu CFR Marfă sau ulterior sau vor rămâne în proprietatea statului.
  • Nu se face nici o referire la activele cu caracter social.
  • Nu se specifică ce se va întâmpla cu acțiunile deținute de CFR Marfă la diferite societăți comerciale.
  • Este absurdă introducerea în contractul de privatizare a unor prevederi pentru protecția concurenței (punctul 7.3.2 din anexă). Constatăm încă o dată că Ministerul Transporturilor este preocupat, într-un mod suspect, de bunastarea actualilor operatori privați de transport feroviar de marfă în dauna operatorului național. În loc de aceasta, având în vedere eșecul general al privatizărilor din România, trebuie introdusă obligația cumpărătorului de a nu vinde activele societății, precum și obligația ca, în cazul în care nu mai este interesat de funcționarea societății, să restituie acțiunile achiziționate statului român, la prețul la care au fost cumpărate.

 

Federația Mecanicilor de Locomotivă nu este de acord cu această metodă de privatizare a SNTFM CFR Marfă. Pe de-o parte, majoritatea statelor europene și-au păstrat, din motive strategice, controlul asupra operatorului national de transport feroviar de marfă, iar pe de altă parte, privatizarea CFR Marfă la ora actuală, în situația conjuncturală în care se află este total contra-productivă. Pretul pe care Guvernul României speră să îl obțină în urma acestei privatizări, vehiculat în ultimele zile pe diverse canale, este derizoriu, se pot obție mult mai mulți bani prin vanzarea la fier vechi a materialului rulant al societății, ca să nu mai vorbim de terenuri, depouri, clădiri, etc.