Site Redactor

Comunicat

 

Transportul pe calea ferată, atât pentru călători, cât şi pentru marfă, are o serie de avantaje clare – este mai sigur, mai performant, mai ieftin şi mai eficient şi are, în plus, un impact mult mai mic asupra mediului decât alte mijloace de transport – ceea ce îl poziţionează ca un domeniu strategic pentru economia naţională.

In ultimii ani, asistăm însă la un proces de destructurare a acestui sector, prin politici incoerente şi iresponsabile, direcţionate câtre diverse interese private. Aceste politici aduc prejudicii atât statului (prin prejudicierea bugetului), cât şi cetăţeanului (prin servicii şi costuri).

 

 

La Ministerul Transporturilor s-a schimbat conducerea însă au rămas aceleași obiceiuri de mimare a dialogului social. Hotărârea de modificare a HG 2408/2004, privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători, a fost supusă discuţiei şi avizării în Comisia de Dialog social de la nivelul Ministerului Transporturilor DUPĂ CE FUSESE DEJA APROBATĂ de Guvern, fără a se ține cont de nici unul dintre amendamentele depuse în termenul legal de partenerii sociali.

A rămas nerezolvată problema compensării diferenţei reale dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse la transportul de călători - Toate ţările europene civilizate practică tarife scăzute la transportul public feroviar de călători, oferind populaţiei un transport ieftin şi de calitate, prin compensarea diferenţei dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse de stat. Ponderea acestor compensaţii în totalul veniturilor operatorilor feroviari de stat din ţările Uniunii Europene se situează la o valoare medie de peste 50%. În România, pe lîngă faptul că această compensaţie nu reuşeşte să se apropie de valoarea diferenţei de cost, fiind redusă sistematic de la an la an, efectul acesteia este anulat în totalitate de valorea foarte mare a tarifului de utilizare a infrastructurii.

Dacă facem o analiză a bilanţurilor depuse anual de compania de stat şi de cele private, este evident că formula aplicată de MT pentru subvenţionarea transportului de călători pleacă din start de la premise care sunt in avantajul companiilor private, fără un beneficiu real pentru călători. Astfel, subvenţiile sunt acordate şi calculate pentru fiecare km parcurs de un tren, indiferent de numărul de călători din tren. In companiile private nu există o evidenţă a numărului de călători plătitori de bilet, aşa cum există la compania de stat, iar în bilanţul contabil apare declarat un număr de călători mult mai mic decât la compania de stat, deşi, în realitate, operatorii privaţi „şi-au ales” rute cu aflux mare de călători. Un calcul simplu arată că statul român plăteşte operatorilor privaţi de 3-8 ori mai mult pentru fiecare călător transportat în comparaţie cu operatorul naţional. Mult trâmbițata rentabilitate a operatorilor privați de transport feroviar de călători, este de fapt un mod de căpușare a banilor publici destinați unui serviciu social.

O alta problema gravă a modului în care este gestionată situaţia de la companiile de cale ferată, atat cea de calatori cat si cea de transport marfa este lipsa oricăror investitii in infrastructura si materialul rulant. La CFR Călători este o situație dramatică generată de lipsa materialului rulant (vagoane) apt pentru circulație, datorită fondurilor insuficiente alocate pentru reparații.

Una dintre situaţiile pe care Federaţia Mecanicilor de Locomotivă o consideră deosibit de gravă este faptul că desi s-a luat măsura creşterii salariului minim la nivel naţional, în bugetele companiilor de cale ferată nu sunt prevăzute resursele pentru această creştere.

 

Confederatia Nationala Sindicala “Cartel ALFA” si Federatia Mecanicilor de Locomotivă cer factorilor de decizie, Guvern si Ministerul Transporturilor, revizurirea totala a politiciilor economice pentru caile ferate, in conditiile in care acesta este si trebuie sa ramana un domeniu strategic al economiei nationale. Cerem protejarea companiilor de stat si a lucratorilor din cadrul companiilor CFR Calatori si CFR Marfa si elaborarea unei strategii unde competitia dintre mediul privat si stat să fie echitabila.