Site Redactor

Ministerul Transporturilor

Comisia de Dialog Social

 

Punct de vedere

 

al reprezentantilor Confederatiilor Sindicale CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR – Fratia si Meridian asupra dezbaterii proiectelor de cate normative, initiate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) in Comisia de Dialog Social din 31 ianuarie 2013.

 

Cu privire la propunerea de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România publicat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Transporturilor, solicităm efectuarea următoarelor modificări:

 

 

 

La art. 2, alin. 2 – se elimină punctul b.

La anexa cu normele privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România

 La art. 1, alin. 3 punctul g timp de muncă inactiv – cumul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, altul decât timpul de conducere efectivă a locomotivei, în care personalul de locomotivă nu conduce şi/sau deserveşte locomotiva pe o perioadă continuă de timp, mai mare de 15 minute.” – se modifica în: timp de muncă inactiv – cumul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, altul decât timpul de conducere efectivă a locomotivei, în care personalul de locomotivă nu conduce locomotiva pe o perioadă continuă de timp, mai mare de 15 minute.

La art. 2, alin 1, punctul b - în loc de 10 ore se va trece 9 ore.

La art. 3, alin 1, punctul b - în loc de 10 ore se va trece 8 ore.

La art. 6 “Timpul necesar personalului de locomotivă pentru deplasarea „regie” şi/sau aşteptarea efectuării schimbului pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcarii unui tren/efectuarea manevrei, nu intră în calculul serviciului continuu maxim admis pe locomotivă” – se modifică în:Timpul necesar personalului de locomotivă pentru deplasarea „regie” şi/sau aşteptarea efectuării schimbului pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcarii unui tren/efectuarea manevrei, nu intră în calculul serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, cu condiția ca acesta să nu depășească cumulat 15 ore.

La art. 9 “Orice perioadă de odihnă la domiciliu poate fi urmată de cel mult două perioade consecutive de odihnă în afara domiciliului. În vederea asigurării unei recuperări eficiente a personalului, angajatorul este obligat să asigure un nivel corespunzător de confort în spaţiul de cazare pus la dispoziţia personalului care se odihneşte în afara domiciliului” – se modifică în: Orice perioadă de odihnă la domiciliu poate fi urmată de cel mult două perioade consecutive de odihnă în afara domiciliului, care cumulat nu vor depăși 10 ore. În vederea asigurării unei recuperări eficiente a personalului, angajatorul este obligat să asigure un nivel corespunzător de confort în spaţiul de cazare pus la dispoziţia personalului care se odihneşte în afara domiciliului.

La art. 10, alin. 2 este identic cu alin. 4. – Solicităm eliminarea acestor aliniate sau reformularea lor în sensul că instrucțiile și regulamentele în vigoare specifică cine are dreptul de a face mențiuni în registrul unificat de căi libere, comenzi și mișcare, mecanicul nu trebuie să părăsească locomotiva pentru a merge la biroul de mișcare în vederea efectuării acestor mențiuni. De aceea considerăm că este suficientă comunicarea prin stația radio-telefon a anumitor date precum număr tren, număr locomotivă, număr foaie parcurs iar la rândul său IDM să comunice numărul din registrul respectiv care va fi menționat în foaia de parcurs.

La art. 10, alin 3 “În cazul în care se estimează că se depăşesc cele 12 ore corespunzătoare serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, personalul de locomotivă avizează, cu cel puţin 60 de minute înainte de expirarea serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, IDM din staţia cea mai apropiată în sensul de mers şi conducerea operativă a operatorului de transport feroviar, asupra necesităţii opririi trenului în staţie în vederea efectuării schimbului de personal” – se modifică: În cazul în care se estimează că se depăşesc cele 12 ore corespunzătoare serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, personalul de locomotivă avizează, cu cel puţin 60 de minute înainte de expirarea serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, IDM din staţia cea mai apropiată în sensul de mers şi operatorul de tracțiune sau șeful de tură al operatorului de transport feroviar.

La art. 10, alin 5 “După asigurarea trenului şi înscrierea în Registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare a modului de asigurare a trenului, aşteptarea personalului de schimb nu reprezintă activitate în legătură directă cu siguranţa circulaţiei trenurilor, pentru personalul de locomotivă” – se modifică în: După asigurarea trenului, aşteptarea personalului de schimb nu reprezintă activitate în legătură directă cu siguranţa circulaţiei trenurilor, pentru personalul de locomotivă