Site Redactor

Ministerul Transporturilor

Comisia de Dialog Social

 

Punct de vedere

 al reprezentantilor Confederatiilor Sindicale CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR – Fratia si Meridian asupra dezbaterii proiectelor de cate normative, initiate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) in Comisia de Dialog Social din 31 ianuarie 2013.

 

Cu privire la propunerea de Proiect de Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători, publicat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Transporturilor, solicităm efectuarea următoarelor modificări:

 

 

 

La art. 1, alin. 2 Pachetul minim social cuprinde numărul de perechi de trenuri pentru care operatorii primesc compensaţie pe fiecare categorie de tren, care va circula zilnic pe fiecare secţie de circulaţie deschisă traficului feroviar public de călători, precum şi volumul anual de tren-km pentru fiecare secţie de circulaţie şi pentru toată reţeaua feroviară – se va scoate noțiunea de zilnic deoarece unele trenuri circulă numai în anumite zile ale săptămânii.

 

La art. 7, alin. 1 Implementarea de urgență unui sistem de evidențiere a prestației reale și în timp real, în călători*km, a operatorilor de transport feroviar de călători urmând ca repartizarea compensației pe fiecare operator feroviar să fie facută proporțional numai cu numărul de călători*km prevăzuți a fi transportați de respectivul operator. Indicatorul călători*km reflectă prestația reală către publicul călător, în timp ce indicatorul tren*km este relativ datorită faptului că nu ține cont de compunerea trenurilor și de gradul de ocupare al acestora. Până la implementarea acestui sistem care urmează să monitorizeze prestația tuturor operatorilor de transport, repartizarea compensației se va face conform indicatorului tren*km.

 

La art. 13, alin. 2, lit.a pentru luna ianuarie, pe baza numărului de călători-km şi tren-km realizat în luna decembrie a anului anterior – se modifică astfel: “Pentru luna ianuarie, pe baza numărului de călători*km și tren*km realizat în luna ianuarie a anului anterior”.

Punct nou: c) – Eventualele diferențe constatate în acordarea compansației în situația de la punctul b se vor regulariza în cursul primuluiu trimestru al anului respectiv.

 

La art. 15 Operatorii de transport feroviar de călători vor prezenta Ministerului Transporturilor până la data de 31 ianuarie a anului următor dovada, confirmată de C.F.R. - S.A., a efectuării pachetului minim social contractat precum si declaraţia pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate. În cazul nerealizării programului, vor restitui, până la aceeaşi dată, compensaţia aferentă volumului de călători-km şi tren-km nerealizat. La închiderea bilanţului anual, fiecare operator feroviar licenţiat va prezenta Ministerului Transporturilor, dovada încadrării în rentabilitatea maximă de 3% pentru activitatea de transport feroviar de călători. Sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat. Se modifică: ... în cazul nerealizării programului vor restitui în cursul primulului trimestru al anului, compensația aferentă volumului de călători*km și tren*km nerealizate.