Site Redactor

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției social a hotărît, în baza prevederilor HG 1284/2011, menținerea încadrării în grupa specială de muncă pentru funcțiile mecanic locomotivă automotor, mecanic ajutor și mecanic instructor la societățile SNTFC CFR Călători SA și SNTFM CFR Marfă SA.

 

Încadrarea la CFR Călători

{edocs}http://www.fml.ro/images/documents/diverse/mentinereincadraregrupaspecialasntfc.pdf,100%,950{/edocs}

Încadrarea la CFR Marfă

{edocs}http://www.fml.ro/images/documents/diverse/mentinereincadraregrupaspecialasntfm.pdf,100%,950{/edocs}