Site Redactor

    FML s-a întâlnit vineri cu Președintele Cosiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, ocazie cu care a înaintat instiuției conduse de acesta o adresă prin care a solicitat sprijin pentru demersurile făcute la Bruxelles în legătură cu situația CFR Marfă. La întâlnire au participat președintele FML, Iulică Măntescu, vicepreședintele FML, Vasile Vlad, secretarul general FML, Radmilo Felix și președintele CNS Cartel Alfa, Bogdan Iuliu Hossu.

   În cursul discuției au fost abordate trei probleme principale cu privire la CFR Marfă:

  • necesitatea susținerii, pe lângă autoritățile de la Bruxelles a programului de concordat preventiv;
  • prelungirea cu 6 luni de zile, de la data încetării stării de urgență/alertă, a termenelor de returnare a ajutorului de stat, considerat ilegal, de care a beneficiat CFR Marfă;
  • instituirea unui nou ajutor de stat pentru CFR Marfă, în conformitate cu prevederile legislatiei europene, astfel încât să fie posibilă conversia creanțelor în acțiuni;
  • Acordarea în favoarea CFR Marfă a unei compensații pentru pierderile cauzate de măsurile impuse prin institiuirea stării de urgență și, ulterior, a stării de alertă, conform reglementărilor europene recente.

   Președintele Consiliului Concurenței a declarat că va acorda tot sprijinul pentru ca autoritățile europene să aprobe programul de concordat preventiv și prelungirea termenelor de returnare a ajutorului de stat ilegal.

   Cu privire la un nou ajutor de stat pentru CFR Marfă, Bogdan Chirițoiu a subliniat că reglementările europene permit acordarea unui nou ajutor de stat doar după ce a fost returnat cel considerat ilegal.

    Președintele Consiliului Concurenței a promis că va adresa, de urgență, o întrebare către oficialii europeni, pentru a stabili dacă CFR Marfă poate fi compensată de statul român pentru perderile cauzate de măsurile luate în timpul pandemiei COVID 19.

 

Loading...

<br>