Site Redactor

 

    Ieri, reprezentanții federațiilor feroviare membre ale AFTF și ale CSNTR s-au întâlnit cu ministrul transporturilor, Răzvan Cuc. Au fost luate în discuție probleme legate de ultimele evoluții ale proiectului de lege privind Statutul personalului feroviar, salarizarea personalului din societățile feroviare, necesitatea investițiilor în infrastructură și material rulant, necesitatea reorganizării căii ferate într-un sistem tip holding, situația CFR Marfă. La întîlnire a participat și Secretarul de stat Dragoș Titea, fiind prezenți și directorii generali ai CN CFR SA, CFR Călători și CFR Marfă.

Cu privire la statutul personalului feroviar, reprezentanții federațiilor sindicale au arătat că în Comisia de muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, textul proiectului de act normativ a fost amendat, în sensul reducerii coeficienților de ierarhizare în raport cu nivelul de studii  cu circa 60%. Astfel dacă propunerea sindicatelor feroviare pornea de la un coeficient de 1.5 pentru funcțiile cu studii medii, varianta convenită de Comisia de muncă a redus acest coeficient la 1.2. Ministrul Cuc a fost informat că propunerea noastră nu este exagerată și că, de fapt, este un drept câștigat în ultimul Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii transporturi.

    O altă modificare a textului proiectului de lege a vizat eliminarea posibilității de reducere graduală a vârstei de pensionare pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației feroviare sau cu responsabilități în activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparații la calea ferată. Reprezentanții sindicatelor feroviare au arătat că aceste facilități vin în sprijinul unor categorii de personal care își desfășoară activitatea în condiții grele și sub stres continuu fapt pentru care acești salariați nu rezistă, datorită uzurii premature până la vârsta standard de pensionare. Ministrul Răzvan Cuc a promis că va discuta cu președintele Comisiei de muncă din parlament în vederea soliționării acestor nemulțumiri.

    Cu privire la necesitatea investițiilor în infrastructura feroviară, reprezentanții sindicali au subliniat că, pe de o parte, trebuie investit mai mult în infrastructura feroviară astfel încât să existe un echilibru cu cea rutieră, iar, pe de altă parte, în fondurile destinate reabilitării și mentenanței infrastructurii trebuie incluse și salariile personalului implicat în aceste activități. Ministrul Cuc a afirmat că intenționează să înființeze o structură pilot care să se ocupe de reabilitarea infrastructurii feroviare și care să fie finanțată corespunzător.

    Cu privire la salarizarea în societățile feroviare, Răzvan Cuc a afirmat că a fost prevăzută o creștere a fondului de salarii cu 10% la CFR SA și la CFR Călători. Reprezentanții federațiilor sindicale au subliniat că procentul de 10% este insuficient și că acesta ar trebui să fie cel puțin 20%.

    Pe subiectul dotării cu material rulant, directorul general al CFR Călători a afirmat că este în fază avansată achiziția de material rulant second hand, 140 de unități (locomotive și vagoane). Președintela Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), prezent la întâlnire, a afirmat că și ARF urmează să achiziționeze 40 de rame, destinate transportului local de călători. Reprezentanții sindicali au atras atenția că ARF nu respectă reglementările cu privire la transparența decizională, în sensul că proiectele de acte normative care modifică  sau stabilesc contractele de servicii publice în transportul de călători nu sunt  publicate spre consultare publică pe site-ul ministerului, așa cum se întâmplă cu toate celelalte proiecte de acte normative promovate de minister.

    Cu privire la situația CFR Marfă, sindicatele au insistat pe necesitatea recuperării creanțelor pe care le are societatea, fiind astfel posibilă diminuarea datoriei către CFR SA, și scoaterea din dificultate a filialei care se ocupă cu reparațiile locomotivelor - CFR IRLU SA. De asemenea, societatea trebuie ajutată în procurarea de material rulant nou, o sursă fiind valorificarea la fier vechi a materialului rulant care nu mai poate fi utilizat.

Ministrul Cuc a afirmat că, la discuțiile recente cu Violeta Bulc, comisarul european pentru transporturi, a fost obținut un răgaz de 4 luni în vederea înființării unui grup de lucru care să găsească soluții pentru CFR Marfă, răstimp în care Comisia Europeană nu va solicita recuperarea sumei de 360 de milioane de euro, reprezentând ștergerea datoriilor companiei în 2014, în vederea privatizării. Conducerea ministerului a arătat că principalul oponent al unor soluții viabile pentru scoaterea compniei din impas este, culmea, o instituție a statului român - Consiliul Concurenței.

    Reprezentanții federațiilor feroviare au insistat pe necesitatea reorganizării societăților feroviare într-un sistem tip holding, așa cum este cazul în țări cu rețea feroviară dezvoltată precum Germania, Spania, Franța, Polonia și altele. Reprezentanții ministerului au afirmat că iau serios în considerare această soluție.