Site Redactor

 

    Astăzi, Comisia de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților a dezbătut amendamentele la textul proiectului de Lege privind Statutul Personalului Feroviar.

    Au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai federațiilor sindicale feroviare și ai lucrătorilor din Metrou.

    Au fost diminuați coeficienții de ierarhizare de la art. 18 cu circa 60% și a fost eliminat articolul privind pensia de serviciu.

    Comisia nu a fost de acord cu articolul care reglementează diminuarea graduală a vârstei de pensionare pentru salariații cu responsabilități în siguranța circulației feroviare sau cu responsabilități în activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparații la calea ferată. Reprezentanții Ministerului Muncii, prezenți la ședință, s-au opus acestor prevederi, considerând că se instituie astfel o discriminare a salariaților încadrați în grupe de muncă din economia națională. Ministerul Muncii a primit  însărcinarea ca, în termen de o săptămână, să redacteze un text pentru acest articol, armonizat cu prevederile noii legi a pensiilor.

    Cu privire la articolul care diminuează vârsta standard de pensionare cu 5 ani, pentru personalul feroviar cu stagiu de cotizare de 35 de ani, comisia a pus condiția ca această prevedere să se aplice începând cu anul 2021.