Site Redactor

    FML, împreună cu federațiile sindicale feroviare s-au întâlnit ieri, începând cu ora 12:00, cu ministrul transporturilot, Lucian Șova, într-o analiză a problemelor celor trei societăți de transport feroviar: SNTFC CFR Călători SA, SNTFM CFR Marfă SA și CN CFR SA.

    Au participat reprezentanții federațiilor sindicale feroviare și conducerea celor trei societăți feroviare.

    Discuțiile s-au canalizat pe memoriul depus de AFTF la Ministerul Transporturilor și Guvernul României, document reprodus la finele articolului.

 

    Au fost evidențiate principalele probleme ale fiecărei societăți în parte iar  ministrul transporturilor a enunțat o serie de măsuri care se vor lua în vederea rezolvării problemelor.

    La prima societate analizată, SNTFC CFR Călători SA, s-au stabilit următoarele măsuri:

 • Încheierea și aprobarea, până la finele lunii martie a contractului de servicii publice de transport feroviar de călători, cu SNTFC CFR Călători SA de către ARF (Autoritatea de reformă feroviară).
 • CFR Călători va face amendamente la modalitatea în care este distribuită compensația pentru serviciile de transport feroviar de călători, astfel încât această compensație să fie acordată nediscriminatoriu.
 • Va fi conceput un memorandum privind capitalizarea CFR Călători cu 500 de milioane de lei, pentru a putea fi achiziționat, sau închiriat în leasing operațional, material rulant.
 • CFR Călători va înainta o adresă către ANAF, ARF, MFP și Curtea de Conturi cu privire la uniformizarea procedurii de achiziții publice.
 • Se va întocmi un document comun CFR Călători - Minister cu privire la recuperarea către societate a supraaccizei la combustibilul utilizat la transportul feroviar.
 • CFR Călători va întocmi o procedură de absorbție a reparatorului de locomotive SCRL.
 • Până la mijlocul lunii martie, va fi întocmită o propunere de modificare a reglementării privind agrementarea AFER a componentelor și materialelor folosite de societățile feroviare, care nu au implicații în siguranța circulației feroviare.
 • Energia electrică folosită la transportul feroviar să fie achiziționată prin SC electrificare SA, care, la rândul ei, să devină furnizor unic de energie pentru calea ferată și să aibă posibilitatea să achiziționeze energie direct de la producători.

    La a doua societate analizată, SNTFM CFR Marfă SA, au fost identificate următoarele probleme principale:

 • Gestionarea conversiei datoriilor CFR Mafră în acțiuni, făcute în anul 2013, în valoare de 1,669 miliarde lei
 • Găsirea de soluții pentru stingerea datoriilor CFR Marfă către CFR SA.
 • Necesitatea recuperării creanțelor pe care le are CFR Marfă la societăți la care a efectuat transport iar statul este acționar majoritar.
 • Starea precară a parcului de locomotive și vagoane.
 • Cadrul legislativ pentru transport containerizat și pentru transportul RO-LA
 • Creșterea vitezei comerciale prin reabilitarea infrastructurii feroviare.
 • Capitalizarea CFR Marfă. 
 • Identificarea soluțiilor pentru creșterea salarizării la CFR Marfă
 • Energia electrică folosită la transportul feroviar să fie achiziționată prin SC electrificare SA, care, la rândul ei, să devină furnizor unic de energie pentru calea ferată și să aibă posibilitatea să achiziționeze energie direct de la producători.
 • Regândirea TUI în sensul diminuării acestuia în concordanță cu reglementările europene și cu practica europeană îndomeniu

    S-au formulat următoarele soluții:

 • Transferul de vagoane neutilizate și al navelor ferry-boat la CFR SA
 • Vânzarea de vagoane și active prin procedură de executare judiciară
 • În luna aprilie se vor face demersuri pentru perfectarea proiectului de lege privind statutul personalului feroviar în concordanță cu noul proiect al Legii Pensiilor. 
 • Identificarea modalităților de transfer de proprietăți și active ale CFR Marfă către CFR SA în contul datoriei pe care o are CFR Marfă.
 • CFR Marfă va înainta o scrisoare către CFR SA pentru modificarea hotărârii Consiliului de Administrație, sau AGA, care dezavantajează societatea cu privire la posibilitatea acordării de reduceri la tariful de utilizare a infrastructurii pentru trenurile de tranzit.
 • Liberalizarea formării personalului cu responsabilități în siguranța circulației feroviare.
 • Fuziunea repartorului de locomotive SC IRLU SA cu CFR Marfă
 • Va fi elaborat un cadru legislativ pentru susținerea transportului RO-LA

    La Compania Națională CFR SA, principala problemă ridicată de FML a fost solicitarea de modificare a cadrului legislativ, astfel încât fondul de salarii și salariile personalului să fie suportate de către statul român, prin alocații bugetare.

    Au mai fost ridicate probleme legate de necesitatea creșterii salariilor, renunțarea la conceptul de interoperabilitate, necesitatea finanțării de la bugetul de stat a întreținerii și reparațiilor infrastructurii, stagnarea proiectelor de acte normative care reglementează verificarea  medicală și psihologică a personalului cu responsabilități în siguranța circulației,  lipsa de personal la anumite funcții SC și dificultăți în formarea acestui personal.

    Pe termen scurt vor fi luate următoarele măsuri:

 • Discuție cu direcțiile responsabile din minister în vederea deblocării reglementărilor privind verificarea medicală și psigologică a personalului cu responsabilități în siguranța circulației feroviare.
 • Va fi inițiată o Întâlnire comună între CN CFR SA și SNTFM CFR Marfă SA în vederea găsirii modalităților de diminuare a datoriei pe care o are CFR Marfă.
 • Elaborarea cadrului legal în vederea liberalizării formării profesionale a funcțiilor din SC, astffel încât gestionarul de infrastructură și operatorii de transport să poată să își deschidă entități proprii de formare a personalului.

 

Loading...