Site Redactor

La SNTFM CFR Marfă, nu s-a realizat acordul între partenerii sociali în vederea încheierii unui nou contract colectiv de muncă. Negocierile urmează a fi reluate în data de 9 ianuarie 2018.

Administrația CFR Marfă a solicitat încheierea unui acord, în condițiile art. 153 din Legea 62/2011, în vederea transferului contribuțiilor la asigurără sociale din sarcina angajatorului în cea a angaților. FML a solicitat ca, pe lângă majorarea salariilor brute cu 20.5%, corespunzătoare transferului contribuțiilor, să fie asigurate fondurile echivalente contravalorii tichetelor de masă pe luna decembrie, o creștere salarială de 6.89%, reprezentând procentul de creștere a salariului minim pe economie de la 1450 la 1550 de lei, precum și acordarea unei premieri cu ocazia Crăciunului în valoare de 150 de lei pentru toți salariații societății.

Consiliul de Administrație al CFR Marfă, întrunit ieri, a fost inițial de acord cu acordarea tichetelor de masă aferente lunii ianuarie pentru luna decembrie, la valoare de 12 lei/tichet, precum și cu acordarea unei prime în valoare de 150 de lei, concomitent cu majorarea salariilor cu 20.5% reprezentând transferul contribuțiilor. Ulterior, membrii Consiliului de Administrație nu au mai aprobat acordarea premierii iar conducerea executivă a CFR Marfă nu a dorit să-și asume răspunderea pentru acordarea acestei prime.

În aceste condiții, a fost semnat azi un acord între administrația CFR Marfă și Federația Mișcare Comercial Vagoane, cuprinzând creșterea salarială de 20.5% și tichetele de masă.

FML a refuzat semnarea acordului, considerând că administrația CFR Marfă manifestă un dispreț inexplicabil față de proprii salariați și față de pacea socială din CFR Marfă. O astfel de atitudine a conducerii CFR Marfă este inadmisibilă în condițiile în care salariații, plătiți cu salarii modeste, acceptă să presteze zeci de mii de ore suplimentare, punându-și în permanență sănătatea în pericol, pentru a asigura bunul mers al societății. Surzenia față de sacrificiile angajaților este un semn serios de boală a societății.

FML va solicita continuarea negocierilor, în vederea realizării unui acord cu administrația CFR Marfă, precum și plata a 50% din orele suplimentare mai vechi de 60 de zile, conform prevederilor legale.