Site Redactor

Astăzi, 19 septembrie 2017, reprezentanții federațiilor sindicale feroviare s-au întâlnit cu Secretarul General al Guvernului României pentru a discuta o serie de probleme cu care se confruntă căile ferate. Din partea Secretariatului General al Guvernului au participat: secretarul general Mihai Busuioc, consilierii Horia Ghimbățeanu, George Faraianu, Nichita Dumitru. Din partea Ministerului Transporturilor a participat Secretarul de Stat Mircea Biban. Din partea federațiilor feroviare au participat Iulică Măntescu – Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Radmilo Felix – Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Rodrigo Gabriel Maxim – Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Liviu Grab – Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Nicolae Grigore – Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi "ELCATEL", Florin Dobrescu – Federația Națională “Drum de Fier”.

 

A fost depus la registratura Guvernului și un memoriu adresat Primului Ministru și Secretarului General al Guvernului.

În discuții au fost abordate problemele ridicate în memoriu, principala nemulțumire fiind

reducerea bugetului Ministerului Transporturilor cu 6.2 miliarde de lei la rectificarea bugetară din această lună, care va afecta serios în primul rând infrastructura feroviară și operatorii de transport.

 

A fost expusă situația generată la AFER prin diminuarea ilegală, retroactivă a salariilor personalului, contrar prevederilor legale, fiind încălcate atât prevederile Codului Muncii cât și ale noii legi a salarizării unice (153/2017).

Cu privire la situația CFR Marfă, s-a arătat că există un blocaj datorat faptului că o serie de societăți de stat înregistrează datorii către CFR Marfă, iar la rândul ei CFR Marfă înregistrează datorii și penalități la datorii către gestionarul infrastructurii, CFR SA.

 

A fost subliniat faptul că salarizarea personalului din societățile feroviare este deficitară, o mare parte a salariaților fiind plătiți la nivelul salariului minim pe economie, ca efect al creșterii venitului minim garantat și a stagnării salariilor la calea ferată. O primă măsură ar fi ca aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare să treacă din responsabilitatea Guvernului României în sarcina Ministerului Transporturilor.

 

Federațiile feroviare au solicitat sprijinul Guvernului în vederea continuării procesului legislativ de adoptare a Legii privind statutul personalului feroviar. În prezent, acest proiect de lege este blocat la Comisia de Muncă a Camerei Deputaților unde așteaptă un punct de vedere al Guvernului.

 

A fost evidențiat faptul că trebuie regândit nivelul taxei de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) care are cea mai mare valoare din Europa, acest lucru afectând serios operatorii de transport feroviar și situându-i într-o poziție de dezavantaj major față de operatorii auto. Concomitent, este necesar să fie asigurate fonduri suficiente pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii feroviare. Diminuarea fondurilor pentru întreținerea infrastructurii, la actuala rectificare bugetară, va face ca salariile personalului din această activitate să nu mai poată fi plătite până la sfârșitul anului.

 

Cu privire la achizițiile de material rulant, acestea ar trebui să constituie o prioritate a Ministerului Transporturilor având în vedere starea precară a parcului de locomotive și a celui de vagoane de călători și marfă, precum și faptul că începând cu anul 2019, autorizarea accesului acestor vehicule pentru accesul pe infrastructura feroviară va fi mult mai severă pentru că va trece în responsabilitatea Agenției Feroviare Europene.

 

A fost subliniat din nou faptul că repartizarea compensației alocate pentru transporturl feroviar de călători se face cu discriminarea CFR Călători. Trebuie eliminat indicatorul călători*kilometru având în vedere faptul că realizarea acestuia se raportează prin declarații pe proprie răspundere date de operatorii privați, declarații care nu corespund realității, în timp ce operatorul de stat, CFR Călători, face raportări corecte din evidența electronică a biletelor vândute.

 

S-a solicitat scutirea de la plata accizei pe carburanții folosiți în transportul feroviar, având în vedere că operatorii de transport rutier beneficiază deja de această scutire în timp ce sistemul feroviar nu a fost niciodată scutit de la plata acestei accize.

Au mai fost reclamate dificultăți în aplicarea OMT 615/2015, urmând ca acest aspect să fie discutat într-o întâlnire viitoare cu reprezentanți cu sarcini de decizie din Ministerul Transporturilor.

 

S-a ridicat problema existenței unor amenzi astronomice aplicabile salariaților, prin adoptarea prin OG 39/2000, nivelul maxim al amenzii ajungând la 50000 de lei.

 

Sindicatele feroviare au solicitat sprijinul Guvernului în vederea realizării fuziunilor societăților reparatoare de locomotive cu societățile mamă ale acestora, totodată și unici acționari (CFR Călători și CFR Marfă), cei doi reparatori de locomotive fiind singurele filiale care încă nu au fost reintegrate în societățile din care au fost externalizate.

 

Secretarul General al Guvernului, Mihai Busuioc a apreciat disponibilitatea federațiilor sindicale feroviare pentru realizarea unui dialog constructiv.  Demnitarul a arătat că diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli la Ministerul Transporturilor s-a făcut la capitolele investiții din fonduri europene având în vedere că procentul de realizare a acestor investiții este de 40% și care se estimează că nu vor putea fi făcute în acest an. S-a alocat în schimb o sumă substanțială la Ministerul Finanțelor ca fond de rezervă în caz că vor exista totuși facturi pentru aceste investiții. În cursul lunii noiembrie va fi făcută oricum o nouă rectificare a bugetului de stat.

 

Cu privire la situația AFER, va fi făcută o analiză a situației create la această unitate pentru a stabili dacă decizia de diminuare a salariilor a fost emisă cu încălcarea legii și pentru a face tot posibilul în vederea dezamorsării situației conflictuale.

 

Celelalte probleme expuse au fost înregistrate în vederea găsirii soluțiilor de rezolvare. A fost programată o nouă întâlnire în data de 27 septembrie iar în 4 octombrie a fost, de asemenea, programată o întâlnire pe problema recuperării accizei din carburanți.

 

Loading...