Site Redactor

       Datorită faptului că bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la CFR Călători nu este încă aprobat, partenerii sociali au hotărît să încheie un acord colectiv de muncă prin care să fie conservate drepturile din contractul colectiv expirat. Acordul este valabil până la data de 20 aprilie 2017, dată pînă la care Ministerul Transporturilor va promova spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății, pentru a fi posibilă încheierea noului contract colectiv de muncă.

       În proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost prevăzută o creștere a cheltuielilor cu salariile de 17.64%