Site Redactor

IMG 1668Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc și reprezentanți ai conducerii SNTFM CFR Marfă SA s-au întâlnit astăzi, 13 februarie 2017, la sediul Ministerului Transporturilor, cu liderii organizațiilor sindicale pentru a analiza situația societății.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate principalele evoluții înregistrate la nivelul CFR Marfă si au fost abordate subiecte precum: bugetul societății, măsurile necesare pentru rentabilizarea activității inclusiv prin promovarea unui mecanism de compensare a datoriilor, dar și stadiul discuțiilor referitoare la încheierea noilor contracte colective de muncă.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc și-a arătat din nou disponibilitatea pentru un dialog constructiv și dorința de a găsi împreună soluții viabile privind SNTFM CFR Marfă SA de către toți factorii implicați – administrație, sindicate și autoritatea tutelară.

 

Inafară de problema salarizării, în perspectiva demarării negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă, și, implicit, dimensionarea corespunzătoare a capitolului de cheltuieli cu salariile în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, au fost abordate și o serie de probleme a căror rezolvare ar putea îmbunătăți semnificativ performanțele societății:

 

Regandirea taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) pentru reducerea acesteia la valorile care se practică în Europa, respectiv de circa 2 euro/tren*km pentru trenurile de călători și 1.2-1.7 euro/tren*km pentru trenurile de marfă. Faptul că, începând cu 2012, gestionarul infrastructurii (CFR SA) s-a înregistrat cu profit, (a se vedea anul 2014, 2015 respectiv 2016) menţinând un nivel extrem de ridicat al TUI, în condiţiile în care a primit fonduri de la stat pentru mentenanță, reabilitare/modernizare, îl constituie, în opinia noastră o eroare gravă de management şi de strategie.

 

Achiziţionarea energiei electrice de către operatorii feroviari direct de la producatori prin SC Electrificare CFR SA – Prin autorizarea filialei SC Electrificare CFR SA de a achiziţiona energia electrică direct de la producatori s-ar oferi un sprijin in funcţionarea sistemului feroviar, eliminandu-se astfel costurile impuse de intermediari, care pot dubla preţul final al energiei electrice. Eventualele litigii pe care intermediarii le au cu producatorii de energie electrică produc efecte nedorite şi asupra operatorilor feroviari.

 

Echilibrarea celor două moduri de transport terestru – Ca urmare a legislației europene, cele două moduri de transport terestru ar trebui să fie aduse în mod real în echilibru, din punct de vedere al costurilor cu utilizarea infrastructurii publice de transport. Este necesar să se reducă taxele de acces la infrastructură pentru transportul feroviar la o valoare echivalentă cu taxele suportate de operatorii auto pentru infrastructura rutieră. Vorbind de echilibru, operatorii feroviari ar trebui să fie în măsură să recupereze valoarea accizei suplimentare la combustibil, introdusă de Guvern , așa cum o recuperează toti operatorii de transport rutier.

 

Cadrul legislativ national actual permite returnarea accizei pentru carburant doar pentru transportatorii auto, astfel ca actele normative actuale trebuie urgent modificate pentru echilibrarea sistemelor de transport care interactioneaza cu fluxul cererilor de transport.   Aceasta scutire de la plata accizelor, instituite de fapt pentru intretinerea infrastructurii rutiere, ar conduce la relansarea transportului feroviar. ( CFR Marfa, cheltuiala pentru 2017 cu acciza reprezinta cca 30 milioane lei). Astfel s-ar elimina inca o forma de discriminare inadmisibila a transportului feroviar in raport cu transportul auto.

Elaborarea si promovarea in regim de urgenta a unui pachet legislativ care sa reglementeze o tarifare echitabila a utilizarii infrastructurilor de transport terestru, care sa duca la diminuarea concurentei neloiale existente in prezent. Acest fapt va asigura si va stimula transferul de pe sosea pe calea ferata a marfurilor care in mod rational, economic si ecologic trebuie transportate pe calea ferata cum ar fi: produsele de balastiera, marfurile periculoase, etc.

 

Sustinerea de catre statul roman a investitiilor importante in achizitia de materialul rulant nou necesar pentru functionarea operatorilor feroviari (actualmente aceste investitii sunt inexistente).

Promovarea unei legi cu privire la derularea transporturilor intermodale. Consideram necesar sistemul de ajutoare de stat pentru dezvoltarea transporturilor intermodale (subventii pentru transporturi intermodale, inclusiv pentru transportul RO-LA si Ferry-Boat, ajutoare pentru dezvoltarea de elemente de infrastructura, scutiri de taxe si impozite pentru achizitii de echipamente, mijloace de transport, etc.)

 

Insolvența unor filiale ale societăților feroviare – în anul 2012, CFR Călători și CFR Marfă și-au reintegrat prin absorbție toate filialele cu excepția reparatorilor de locomotive. Ministerul Transporturilor nu a argumentat motivul pentru care societățile reparatoare de locomotive nu au fost readuse la societățile mamă, noi suspectăm din nou o doleanță a operatorilor privați. În prezent aceste societăți, sunt în procedură de insolvență, o soluţie nefericită care afectează negativ pe cei doi operatori feroviari. Considerăm că trebuie procedat de urgență la reintegrarea societăților reparatoare de locomotive la societățile mamă, așa cum s-a întâmplat cu celelalte filiale ale CFR Călători și CFR Marfă.

 

Având în vedere eșecul privatizării CFR Marfă, este nevoie de o altă abordare cu privire la această societate strategică si de interes national pentru statul român. Federația Mecanicilor de Locomotivă reafirmă că nu ne aflăm în momentul potrivit pentru o astfel de privatizare și că societatea ar trebui ajutată să intre pe profit prin înființarea unui mecanism de compensare a datoriilor (aproximativ 400 milioane lei) pe care le au către CFR Marfă o serie de societăți cu capital de stat, pentru ca, la rândul ei, să-și poată stinge datoriile (600 milioane lei din care 200 milioane lei sunt penalitati) către gestionarul infrastructurii (Compania Națională CFR SA). Valoarea creanțelor pe care CFR Marfă le are de recuperat creaza un blocaj financiar- care genereaza pentru societate mari probleme. În acest fel s-ar evita penalitățile pe care CN CFR SA le percepe de la CFR Marfă, penalități care duc societatea în zona de pierderi. Abia ulterior ar putea fi eventual demarată o procedură de privatizare, dacă acest lucru este necesar. Metoda de privatizare a fost defectuoasă, lucru peste care s-a suprapus o totală lipsă de transparență în procesul de privatizare, rezultatul fiind, prin urmare, previzibil. Privatizarea ar trebui făcută după modele care s-a demonstrat că au avut succes și că au putut atrage investitori într-adevăr strategici: vânzarea acțiunilor pe bursă – procedură folosită de statul polonez în privatizarea operatorului de stat PKP Cargo sau majorarea de capital social prin aport de capital privat – procedură care ar favoriza investițiile atât de necesare societății. De asemenea trebuie să înceteze presiunea asupra numărului de personal al societății, despre care ni se spune în permanență că trebuie redus datorită insistenței FMI pe această problemă. La această oră, societatea a ajuns să nu poată onora la timp unele contracte de transport datorită lipsei de personal operațional.

Consideram ca Ministerul Transporturilor ar putea initia impreuna cu celelalte ministere (Ministerul Energiei, Ministerul Finantelor Publice) anumite scheme de stingere a acestor datorii care in final ar putea chiar duce la scoaterea din insolventa a filialei CFR IRLU SA.

 

Diminuarea cheltuielilor generate de taxele autorităților feroviare – Situația economică dificilă a operatorilor feroviari și a gestionarului infrastructurii este agravată de nivelul foarte mare al taxelor percepute de autoritățile feroviare (AFER, AGIFER) din subordinea Ministerului Transporturilor, fapt care generează cheltuieli mari suportate de operatori cu ocazia autorizării și reautorizării personalului, a materialului rulant sau cu ocazia investigării incidentelor și accidentelor feroviare. Dat fiind faptul că nivelul acestor taxe este stabilit de Ministerul Transporturilor, diminuarea lor se poate face foarte ușor dacă există voință, în acest sens, din partea conducerii ministerului.

 

Circulația trenurilor de marfa cu un singur om – La ora actuală, există discuții în vederea elaborării unui ordin prin care să se reglementeze circulația trenurilor de marfă cu un singur om pe tren, acela fiind mecanicul de locomotivă. Inițiativa ar duce la periclitarea siguranței circulației, având în vedere faptul că starea actuală a infrastructurii feroviare, cu privire la instalațiile de siguranță, precum și starea tehnică a parcului de locomotive și vagoane, nu permit eliminarea mecanicilor ajutori sau a celui de al doilea agent de pe locomotive. Solicităm renunțarea la această inițiativă și canalizarea eforturilor înspre ridicarea nivelului de siguranță în circulația feroviară și nicidecum înspre diminarea aceastuia.