Site Redactor

 

    Și la SNTFM CFR Marfă a fost semnat contractul colectiv de muncă pe anii 2015-2017, urmând a fi depus spre înregistrare la ITM București.

    Contractul prevede o creștere salarială de 6%, acordarea de tichete de masă în cuantum de un tichet pe zi lucrătoare, acordarea unei prime de Crăciun în valoare de 180 de lei net, sub formă de tichete cadou, plăți compensatorii în valoare de 24 de salarii în cazul concedierilor colective sau în cazul concedierilor individuale din cauze neimputabile salariatului. Pentru copiii minori ai salariaților se va acorda suma de 150 de lei pentru cadouri, cu ocazia Crăciunului.

Părțile s-au angajat ca, începând cu data de 1 iulie 2016, să renegocieze partea de salarizare, în vederea identificării posibilității de majorare a salariilor.

    Pentru a fi posibilă acordarea creșterii salariale cu data de 1 decembrie 2015, părțile au semnat și un acord, conținând aceleași prevederi ca și contractul colectiv, acord a cărui valabilitate încetează la data înregistrării contractului la ITM București.