Site Redactor

FML s-a adresat Guverului României și primului ministru, solicitând un tratament corect pentru CFR Marfă cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015. Au fost sesizate separat totodată Ministerele Muncii, Finanţelor şi Transporturilor.

 

 

Domnule prim-ministru,

           Având în vedere faptul că, actualul guvern militează pentru revenirea la drepturile salariale diminuate de fosta putere, la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii SNTFM CFR Marfă SA pentru anul 2015, la capitolul cheltuieli cu personalul, trebuie avută în vedere acordarea drepturilor salariale suspendate la ora actuala in contractele colective de munca. Salariile personalului feroviar sunt înghețate de 6 ani de zile, iar o serie de drepturi salariale sunt suspendate, astfel încât este necesar ca în anul 2015 să se ia măsuri concrete pentru dezghețarea drepturilor salariale ale feroviarilor in vederea asigurarii unui cadru corect pentru finalizarea negocierilor colective în curs de desfășurare.

           Pentru a evita conflictele sociale ce vor izbucni în cazul eșecului negocierilor in vederea încheierii noului contract colectiv de muncă, este necesar să se asigure, prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anunl 2015 al CFR Marfă, resursele pentru recuperarea drepturilor salariale actualmente suspendate, respectiv pentru asigurarea unei creșteri a salariilor personalului care să acopere rata inflației din ultimii ani în care salariile au fost înghețate. În acest sens trebuie menţinute cheltuielile cu salariile, respectiv cheltuielilor cu munca vie la nivelul anului 2014, având în vedere și faptul că societatea a re-câștigat o serie importantă de contracte de transport.

           În anul 2014, SNTFM CFR Marfă, s-a restructurat agresiv, disponibilizând 2400 de salariați, legea permițându-i, în aceste condiții să acorde o majorare salarială care să acopere rata inflației pe întreg anul, precum și o majorare salarială cu un procent de 60% din creșterea productivității muncii. Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor, a impus prin condiţionarea aprobării date la rectificarea bugetului, ca societatea să acorde o majorare de doar 2.4% pe ultimul trimestru al anului 2014. În 2015, cu toate ca OUG 26/2013 și Legea nr. 186/2014 prevăd o majorare a fondului de salarii consumat în 2014 cu 2.2%, Ministerul Finanțelor impune reducerea fondului de salarii consumat cu 10%, făcând astfel imposibilă negocierea contractului colectiv de muncă, și fiind de asemenea imposibilă chiar și plata orelor suplimetare efectuate de salariații societății.

           După punerea în aplicare a programului de concediere colectivă de anul trecut, soldul de ore suplimentare a înregistrat o creștere continuă, societatea punând astfel în pericol sănătatea salariaților, pe care îi obligă să lucreze mult peste programul normal de lucru sau recurge la soluția greșită de a folosi salariați pe alte funcții decât cea pe care sunt încadrați și specializați. Față de această situație solicităm, asigurarea fondurilor necesare pentru reînființarea locurilor de muncă necesare desfășurării activității astfel încât salariații să nu mai fie nevoiți să facă ore suplimentare. Vă atragem atenția în eventualitatea în care nu se vor înființa locurile de muncă amintite, activitatea la anumite funcții cu responsabilități în siguranța circulației nu va mai putea fi continuată.

           Prin noul buget de venituri și cheltuieli, este necesar să fie asigurate fondurile necesare investițiilor în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și achiziționării echipamentelor de protecție corespunzătoare. Salarizarea mizeră și condițiile precare de muncă generează o stare gravă de nemulțumire a salariaților fiind iminentă declanșarea conflictelor de muncă.

           Este necesară eliminarea restricțiilor impuse de Ministerul Finanțelor la construirea bugetului de venituri și cheltuieli al CFR Marfă, societate aflată pe o piață concurențială, dezavantajată prin aceste restricții față de societățile private de transport feroviar care nu au nici un fel de condiționări în modul în care își elaborează bugetele.

            Ca strategie pentru viitor, este necesară regândirea politicii bugetare a societăţii, prin elaborarea unui buget multianual, având în vedere durata mare de derulare a investiţiilor in achiziţii, respectiv modernizări de material rulant (locomotive și vagoane), astfel încât să fie asigurat transportul în condiţii de siguranţă a circulaţiei feroviare.