Site Redactor

În zilele de 11 și 12 martie, între orele 10.00-12.00, sindicatele feroviare au pichetat Ministerul Finanțelor Publice, principala nemulțumire fiind imposibilitatea finaliz20150311 103557ării negocierilor pentru încheierea noilor contracte colective de muncă la societățile feroviare.

O delegație a protestatarilor a înaintat un memoriu către conducerea instituției pichetate, vizând principalele probleme, de competența Ministerului Finanțelor, cu care se confruntă sistemul feroviar.

 

 

Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial
Federatia Mecanicilor de Locomotiva
Federatia Nationala „Drum de Fier

Federatia Nationala a Sindicatelor din Transporturi „ELCATEL”
Federația Sindicatelor Ramurii Vagoane
Federația Automatizări Feroviare


Catre,

Ministerul Finanțelor Publice

Domnului ministru Darius-Bogdan Vâlcov

Numeroasele probleme, de competența Ministerului Finanțelor Publice, a căror rezolvare trenează de ani de zile, au provocat nemulțumirea salariaților sistemului feroviar care protestează în stradă la această oră. Prin prezentul memoriu, vă aducem la cunoștință o parte dintre ele cu solicitarea de a găsi soluții urgente de rezolvare.

 • Având în vedere faptul că, actualul guvern militează pentru revenirea la drepturile salariale diminuate de fosta putere, la fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale societatilor feroviare pentru anul 2015, la capitolul cheltuieli cu personalul, trebuie avută în vedere acordarea drepturilor salariale suspendate la ora actuala in contractele colective de munca. Salariile personalului feroviar sunt înghețate de 6 ani de zile, iar o serie de drepturi salariale sunt suspendate, astfel încât este necesar ca în anul 2015 să se ia măsuri concrete pentru dezghețarea drepturilor salariale ale feroviarilor in vederea asigurarii unui cadru corect pentru finalizarea negocierilor colective în curs de desfășurare la toate societățile. Pentru a evita conflictele sociale ce vor izbucni în cazul eșecului negocierilor in vederea încheierii noilor contracte colective de muncă, este necesar să se asigure, prin noile bugete de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare, resursele pentru recuperarea drepturilor salariale suspendate în actualele contracte colective, respectiv pentru asigurarea unei creșteri a salariilor feroviarilor care să acopere rata inflației din ultimii ani în care salariile au fost înghețate. În acest sens trebuie operate majorări ale cheltuielilor cu munca vie, concomitent cu reducerea cheltuielilor la alte capitole prin eficientizarea funcționării societăților și, nu în ultimă instanță asigurarea obligațiilor statului român față de sistemul feroviar prin finanțarea corectă a infrastructurii feroviare și prin c
 • Eliminarea restricțiilor impuse de Ministerul Finanțelor în bugetele de venituri și cheltuieli ale societăților de transport feroviar cu capital integral sau majoritar de stat, acestea fiind puse în inferioritate față de societățile private de transport feroviar care nu au nici un fel de condiționări în modul în care își elaborează bugetele.

Astfel, spre exemplu, la SNTFM CFR Marfă, în anul 2014, cu toate că societatea s-a restructurat agresiv, disponibilizând 2400 de salariați, legea permițându-i, în aceste condiții să acorde o majorare salarială care să acopere rata inflației pe întreg anul, precum și o majorare salarială cu un procent de 60% din creșterea productivității muncii, acesteia i-a fost impus de către Ministerul Finanțelor, prin aprobarea dată la rectificarea bugetului, să acorde o majorare de doar 2.4% pe ultimul trimestru al anului. În 2015, cu toate ca OUG 26/2013 și Legea nr. 186/2014 prevăd o majorare a fondului de salarii consumat în 2014 cu 2.2%, Ministerul Finanțelor impune reducerea fondului de salarii consumat cu 10%, făcând astfel imposibilă negocierea contractului colectiv de muncă, și fiind de asemenea imposibilă chiar și plata orelor suplimetare efectuate de salariații societății.

 • Asigurarea, prin noile bugete de venituri și cheltuieli, a fondurilor necesare investițiilor în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și achiziționării echipamentelor de protecție corespunzătoare. Salarizarea mizeră și condițiile precare de muncă generează o stare gravă de nemulțumire a salariaților fiind iminentă declanșarea conflictelor de muncă.
 • Regandirea politicii bugetare a societatilor feroviare, prin elaborarea de bugete multianuale, avand in vedere durata mare de derulare a investitiilor in acest sector, inclusiv prin asigurarea de la bugetul de stat, prin prevedere expresa in legea bugetului, a fondurilor necesare intretinerii si modernizarii infrastructurii feroviare, la parametrii tehnici prevăzuți în documentațiile specifice, pentru asigurarea transportului in conditii de siguranta a circulatiei feroviare.
 • Compensarea diferenţei reale dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse la transportul de călători . Toate ţările europene civilizate practică tarife scăzute la transportul public feroviar de călători, oferind populaţiei un transport ieftin şi de calitate, prin compensarea diferenţei dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse de stat. Ponderea acestor compensaţii în totalul veniturilor operatorilor feroviari de stat din ţările Uniunii Europene se situează la o valoare medie de peste 70%. În România, pe lîngă faptul că această compensaţie nu reuşeşte să se apropie de valoarea diferenţei de cost, fiind redusă sistematic de la an la an, efectul acesteia este anulat în totalitate de valoarea foarte mare a tarifului de utilizare a infrastructurii.
 • Majorarea subvenției acordate CFR Călători în așa fel încât aceasta să fie cel puțin la nivelul anului 2014. In anul 2015 subvenția a fost redusă în mod artificial de Ministerul Finanțelor fără nici o justificare. În condițiile în care subvenția nu va fi micșorată, societatea va putea să mențină în circulație același număr de trenuri. De asemenea, se va evita închiderea unor secții de circulație datorită desființării trenurilor care circulau pe acestea.
 • Modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, si anume art. 201 in sensul completarii cu un nou aliniat care sa cuprinda urmatoarele:

a) “produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru transposturile feroviare de calatori, marfa si pentru locomotivele si utilajele folosite la revizia si intretinerea infrastructurii feroviare”. Aceasta scutire de la plata accizelor, instituite de fapt pentru intretinerea infrastructurii rutiere, ar conduce la relansarea transportului feroviar prin posibilitatea micsorarii tarifelor atat la transportul de calatori, cat si la cel de marfa. Astfel s-ar elimina inca o forma de discriminare inadmisibila a transportului feroviar in raport cu transportul auto.

 • Sistarea trecerii liniilor in categoria asa zisa neinteroperabila si renuntarea la conceptul de neinteroperabilitate, avand in vedere ca interoperabilitatea reprezinta o modalitate de interconectare a retelelor feroviare europene si nicidecum o forma de clasificare a liniilor feroviare dupa gradul de utilizare. Toate liniile de cale ferata trebuie sa ramana în proprietatea şi in administrarea gestionarului national de infrastructura, concesionarea lor unor terţe persoane ducând la o degradare substanţială datorită lipsei de interes a concesionarilor în a întreţine un bun ce nu le aparţine. În contextul european în care este necesară stimularea și dezvoltarea transportului feroviar și aducerea acestuia în echilibru cu transportul auto, este lipsită de logică renunțarea sistematică la tronsoane feroviare.
 • Cu privire la revenirea la modul de acordare a facilitatilor de calatorie pentru personalul feroviar si pentru membrii de familie este necesară o reglementare fiscala care să asigure impozitarea calatoriilor efectuate de personalul feroviar, doar pentru cele efectuate în interes strict personal, cu asigurarea posibilitatii platii impozitelor pe masura efectuarii calatoriilor. Tot in acest context, solicitam exceptarea de la plata impozitului pentru permisele scolare.
 • Insolvența unor filiale ale societăților feroviare – In anul 2012, CFR Călători și CFR Marfă și-au reintegrat prin absorbție toate filialele cu excepția reparatorilor de locomotive. Ministerul Transporturilor nu a argumentat motivul pentru care societățile reparatoare de locomotive nu au fost readuse la societățile mamă, noi suspectăm din nou o doleanță a operatorilor privați. În prezent aceste societăți, sunt în procedură de insolvență, o soluţie nefericită care afectează negativ pe cei doi operatori feroviari. Considerăm că trebuie procedat de urgență la reintegrarea societăților reparatoare de locomotive la societățile mamă, așa cum s-a întâmplat cu celelalte filiale ale CFR Călători și CFR Marfă. În aceeași situație se află și filiala SC Intervenții Feroviare a Companiei Naționale CFR SA, unitate cu un impact deosebit în
 • reluarea circulației feroviare în caz de incidente, accidente, catastrofe naturale.

 

 

 

20150311 103455