Site Redactor

Comunicat

 

Referitor la procesul de privatizare a CFR Marfă, Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, afiliată la CNS Cartel Alfa, face următoarele precizări:

Procedura de licitație așa-zis competitivă a fost puternic denaturată de Ministerul Transporturilor, deoarece în perioada parcurgerii etapelor de privatizare au intervanit anumite modifcări în structura societății, astfel:

 

A fost modificat capitalul social al societății prin două acțiuni întreprinse de conducerea Ministerului Transporturilor, prima constând în înstrăinarea prin transfer fără plată a anumitor active ale CFR Marfă în valoare de 63.803.393 lei către Societatea de Administrare Active Feroviare iar a doua acțiune a fost ștergerea datoriilor societății către bugetul de stat în cuantum de peste 1.5 miliarde lei.

 

Aceste două intervenții întreprinse de conducerea Ministerului Transporturilor au dus în primă fază la diminuarea capitalului social al societății iar în a doua fază la majorarea sa cu sume importante (peste 1.5 miliarde lei), lucru din care rezultă că valoarea societății supusă privatizării acum, stabilită la 180 milioane de euro, nu mai reprezintă realitatea (nu știm dacă a reprezentat-o vre-o dată).

 

În aceste condiții, vânzarea societății se dorește a se face mult sub valoarea sa de piață (confirm estimărilor noastre, valoarea CFR Marfă depășește un miliard de euro), avantajând evident potențialul cumpărător și într-o totală lipsă de transparență manifestată de minister în procedurile premergătoare privatizării CFR Marfă.

 

În condițiile date, Fedeația Mecanicilor de Locomotivă solicită Ministrului Transporturilor oprirea procesului de privatizare.

 

Federația Mecanicilor de Locomotivă își rezervă dreptul de a acționa prin mijloace legale pentru anularea licitației de privatizare a CFR Marfă.